• 15/07/2024
  • Hoşgeldiniz

Çocuklarda kemoterapinin yan etkileri neler?

Profesör Dr. Hilmi Apak - Çocuk Hematoloji, Onkoloji

Yan etkileri tabii vardır, çünkü kemoterapi dediğimiz ilaçlar kuvvetli ilaçlardır. En basit ağrı kesicinin bile yan etkisi olduğunu düşünürsek kemoterapi ilaçlarının da yan etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Kemoterapi ilaçlarını uzun yıllardır kullandığımız için ve bu konuda oldukça fazla deneyime sahip olduğumuz için yan etkileri, yan etkilerinin hangi sıklıkta olduğunu, elimizde bunlara karşı alınabilecek önlemleri biliyoruz ve kemoterapiyi uygularken buna göre yapıyoruz. Yine de kusma, saç dökülmesi gibi bazı etkiler bazı ilaçlarla bazı çocuklarda olabilmektedir. Ancak bu yan etkilerin %90’ının üzerindeki büyük çoğunluğu geçicidir. Kalıcı yan etkiler uzun vadede bazı özel hastalıklarda, çok ağır tümörlerde ve kanserlerde olabilir, ama nadirdirler. Genellikle kusma, mide şikayetleri gibi şikayetler ilaçlar kesildiğinde durur. Çocukların saçları da kemoterapi bittikten sonra yerine gelmektedir.Lösemi de ilk tercihimiz kemoterapidir. Kemoterapi başarısız olduğunda ya da bazı ağır tip lösemilerde kemik iliği nakli önem kazanır. Kemik iliği nakli dediğimiz şey; lösemi hastasının bazı ilaçlarla vücudundaki hasta olan kemik iliği temizlenir ve yerine uygun vericinin kemik iliği verilir. Hastal [...]

Daha Fazla

Lenfomanın, çocuklarda diğer kanser türlerinde olduğu gibi hastanede uzun süre yatmakla birlikte çoğunluğunun tedavisi vardır. Bugün oldukça iyi sonuçlanan tedavi protokolleri var, bütün dünya ve biz bu tedavi protokellerini kullanıyoruz. Eğer belli lenfoma türleriyle karşı karşıyaysak yüzde yüze ya [...]

Daha Fazla

Lenfoma lenf bezlerinin kanseridir diyebiliriz. Çocukluk çağında tümörlere, malin hastalıklara, habis hastalıklara kanser demiyoruz. Kanser, erişkinlerin hastalığıdır. Ama yine de her halkın kullandığı bir terim olduğu için Lenf Bezi Kanseri terimini kullandım. Lenf bezi lenfomalardan kaynaklanır. L [...]

Daha Fazla

Lösemi ya da diğer kanser çeşidi olan çocuklara kemoterapi veriyoruz. Kemoterapi ilaçları değişik hastalıklara değişik dozlarda etkili. Bu dozları biliyoruz, yıllardan beri yapılan bilimsel çalışmalarla belli protokollere oturdu. Yani; ilacın hangi dozda, hangi saatte, hangi serumun içerisinde nası [...]

Daha Fazla

Yan etkileri tabii vardır, çünkü kemoterapi dediğimiz ilaçlar kuvvetli ilaçlardır. En basit ağrı kesicinin bile yan etkisi olduğunu düşünürsek kemoterapi ilaçlarının da yan etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Kemoterapi ilaçlarını uzun yıllardır kullandığımız için ve bu konuda oldukça fazla deneyime s [...]

Daha Fazla

Annelerin genellikle sorduğu sorulardan birisi de lösemili çocukların nasıl beslenebileceği. Yoğun lösemi tedavisi sırasında bağışıklık sistemi bir miktar düştüğü için ve lösemi hastalığı da bir alyuvar hastalığı olduğu için besinlerin temizlenmesine ve sterilizasyonuna çok dikkat etmek gerekir. Gen [...]

Daha Fazla

Lösemili çocuklara lösemi tedavisi sırasında aşı yapmıyoruz. Çünkü bağışıklık sistemleri hem lösemi nedeniyle hem de kullandığımız bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar nedeniyle düşük. Yaptığımız aşının bir zararı yok ama bu aşının bir etkisi de yok. Ancak canlı aşı dediğimiz aşıları lösemili ço [...]

Daha Fazla

Tedavi altındaki lösemili çocuklarda en önemli sorun enfeksiyonlardır. Kemoterapi ya da diğer tedavilerle lösemisini tedavi edebiliyoruz. Ama enfeksiyonlar araya girdiği zaman tedavimiz aksıyor. Dolayısıyla aileler olarak biz çok dikkat etmeliyiz. Özellikle solunum yolu enfeksiyonları açısından löse [...]

Daha Fazla

Lösemi ve diğer kanser hastalarının tedavisi iki aşamalıdır. Birincisi hastanede yatarak geçen süre; bu süre içinde hastane okulları bulunur, bu okullara giderler. Bütün kanser merkezlerinde, okullar, oyun odaları gibi sosyal imkanlar çoğaltılmalıdır. Daha sonra çocuklar idame tedavisi dediğimiz bir [...]

Daha Fazla

Lösemi hastalığı bir akyuvar hastalığı olduğu için lösemi hastaları bağışıklık sisteminden hastadırlar. Dolayısıyla dış etkenlere karşı, bakterilere, virüslere karşı hassas durumdadırlar. Ayrıca biz lösemi tedavisinde kemoterapi dediğimiz ilaçları kullanıyoruz. Kemoterapi bu hastalarda tedavi ettiği [...]

Daha Fazla