• 23/07/2024
  • Hoşgeldiniz

Kordon kanı ne kadar saklanır?

Prof. Dr. Atila Tanyeli - Pediatrik Hematolog - Onkolog

Genel olarak kordon kanı tavsiye edilen miktar 60 ml’ dir. Ancak burada daha önemli olan şey kordon kanı kök hücresinin sayısıdır. Biz normalde kordon kanı kök hücrelerini kilogram üzerinden hastada hesaplar ve ona göre veririz. Normalde bir kordon kanı 150 ml toplandıysa 30 -40 kg ağırlığında bir çocuğa 1 torba olarak kullanmak mümkündür. Ancak erişkinlerde de kordon kanı nakli yıllarca uygulandı ve burada en büyük sorun hücre sayısının yeterli olup olmamasıydı. Bu yüzden zaman zaman tartışılan konulardan biri olmasına rağmen 2 torba kullanımı gündeme geldi ve erişkinlerde bugün 2 torba kullanılarak alojenik olmak kaydıyla kök hücre kullanılabiliyor.Kordon kanı kök hücre nasıl saklanır? Önce kordon kanını 150 ml aldıktan sonra bazı özel aletlerle ayrıştırarak kök hücreyi daha saf hale 20-25 ml’lik hale getiriyoruz. Daha sonra kimyasal maddelerle bunları birleştirerek uzun yıllar saklanacak hale getiriyoruz. Sıvı nitrojen tankları içinde 20-25 c [...]

Daha Fazla

Kordon kanı, doğumda bebek eşi dediğimiz ve normalde doğumun arkasından çıkartılıp atılan bir dokudur. Bunun içinde bulunan kandır. Çok önemli bir miktarda kök hücre ihtiva etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda bu konularda yapılan çalışmalarda kök hücre naklinde önemli aşamalar sağlanmıştır. Kordon kanı [...]

Daha Fazla

Normalde kordon kanı kök hücre nakli diğer kemik iliği nakli ya da periferik nakiller gibi aynı özelliğe sahiptir. Yapıldıktan sonra hastalıkların bir kısmında tekrar geri gelme söz konusudur. Bu tüm kök hücre nakilleri için geçerlidir, o bakımdan ayrı bir özelliği yoktur. Ancak kordon kanı kök hücr [...]

Daha Fazla

‘’Kordon kanı saklamak’’ bu deyimi iki türlü kullanacağız. Birincisi; alojenik kordon kanı bankacılığı ve ikincisi de otolog kordon kanı bankacılığı. Alojenik kordon kanı bankacılığı çok önemli olan ve tüm hastaların yararına kullanılabilecek, atılan plasentanın içindeki kök hücrelerin ayrıştırılara [...]

Daha Fazla

Bu kadar önemli bir kök hücre kaynağının sanıldığı kadar maliyetli olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ülkemizde bilinen rakamlar var, yani ticari boyutlara girmeyeceğim ama iki bin yedi yüz elli TL civarında bir rakama toplandığını biliyoruz. [...]

Daha Fazla

Kordon kanı alındıktan sonra kök hücre ayrımı yapılırken aynı zamanda çok önemli enfeksiyonlar olan; Hepatit B ve Hepatit C olmak üzere enfeksiyon testleri yapılır. Ayrıca bilinen çok önemli şüpheli noktalar varsa; örneğin down sendromu gibi bir kromozom anomalisi ya da benzeri genetik hastalıklarl [...]

Daha Fazla

Kordon kanının kök hücre tedavisi kemik iliği nakli gibi hastalıkların tedavi metodlarına ilave olmuş bir tedavi şeklidir. Bu bakımdan bizim, önümüzdeki yıllarda da çok fazla üzerinde duracağımız bir konudur. Türkiye’de alojenik kordon kanı bankacılığı yeteri kadar olmadığı için alojenik kordon kanı [...]

Daha Fazla

Kemik iliği nakillerinde kullanılan kök hücreden sonra kordon kanında da kök hücre olduğu ve bunun nakillerde kullanılacağı 1982 yılında Amerika da Brooks Myer ve arkadaşları tarafından bulundu ve ondan sonra ilk defa Fransa’da 1988 yılında fanconi aplastik anemili bir çocuğa uygulandı.Ülkemizde de [...]

Daha Fazla

Genel olarak kordon kanı tavsiye edilen miktar 60 ml’ dir. Ancak burada daha önemli olan şey kordon kanı kök hücresinin sayısıdır. Biz normalde kordon kanı kök hücrelerini kilogram üzerinden hastada hesaplar ve ona göre veririz. Normalde bir kordon kanı 150 ml toplandıysa 30 -40 kg ağırlığında bir ç [...]

Daha Fazla

Son yıllarda mezenkimal kök hücrenin önemi üzerinde çok fazla durulmaya başlandı. Kordon dokusundan elde edilen wharton jel kök hücre, mezenkimal kök hücre diyoruz, artık bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başladı. Özellikle Akut graft versus host hastalığını engellemek veya tedavisini yapm [...]

Daha Fazla