• 15/07/2024
  • Hoşgeldiniz

Yetenekli çocukların özel eğitim alması gerekir mi?

Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın - Psikolojik Danışman

Çocukların yetenek alanlarını, yetenek yönelimlerini tespit ettikten sonra bu anlamda onlara bir takım geliştirici imkanlar sunmak gerekiyor. Bu imkanlar hem evde hem eğitim kurumlarında hem de diğer olası seçeneklerde olmalı.Özellikle çocukların yetenekleriyle ilgili ailelerin tavrı çok önemli. Anne babanın kendi yetenek ve ilgili alanlarına ilişkin de bir takım faaliyetlerde bulunmaları gerekiyor. Dolayısıyla çocuk anne babasını kendi yetenek ve ilgi alanlarıyla ilgili faaliyet yaparken görünce, kendisinin yapacağı çalışmalarla ilgili cesaretlenir.Anne ve baba, doğrudan ya da dolaylı alt mesaj olarak çocuklara, “bizim ailemizde yetenekler değerlidir, önemlidir” mesajını vermeli ve bu anlamda yeteneğe değer veren bir aile ortamında çocuğun büyümesini sağlamalı. O zaman çocuk kendi yönelimlerini çok daha rahat ifade etme fırsatı bulur.Çocukların yetenek alanlarıyla ilgili ev ortamında da bir takım imkanlar sunulmalı. Örneğin çocuğun resme yatkınlığı varsa, resim malzemesi-materyalleri evde bulundurulmalı, müziğe yatkınlığı varsa, kaliteli müzikler dinletilmeli evde bir enstrüman bulundurulmalı. Bu tür davranışlar, çocuğun yeteneklerini ortaya çıkarmasına ortam sağlar ve çok etkilidir.Ailenin ekonomik imkanları izin veriyorsa çocuğun yetenekleriyle ilgili uzman kişilerden eğitim almasını sağlamak da çok etkili olabiliyor.Bir de çocuğun okul hayatını planlarken, yeteneklere değer veren okulları daha ön plana almalarında büyük yarar var. Eğer çocuk okula başladıktan sonra öğretmenlerden yetenekleriyle ilgili özel geri bildirimler alınıyorsa o zaman geleceğe yönelik alt yapı çalışmaları başlamış demektir.Zeka, psikoloji literatüründe en önemli ve en tartışmalı kavramlardan biridir. Zekayla ilgili farklı farklı tanımlar yapılmıştır ama zekayı öncelikle çevreye uyum sağlama yeteneği diye tanımlayabiliriz. Problem çözebilme yeteneği, öğrenebilme ve soyut düşünme kapasitesi diye tanımlanabilir. Ama zeka [...]

Daha Fazla

Çocukların yetenek alanlarını, yetenek yönelimlerini tespit ettikten sonra bu anlamda onlara bir takım geliştirici imkanlar sunmak gerekiyor. Bu imkanlar hem evde hem eğitim kurumlarında hem de diğer olası seçeneklerde olmalı.Özellikle çocukların yetenekleriyle ilgili ailelerin tavrı çok önemli. Ann [...]

Daha Fazla

Bir çocuğun yaşıtlarından daha ilerde daha üstün bir performans sergilemesi gerekir. Örneğin müzikle ilgili bir yetenekten söz edecek olursak; sesleri çok daha iyi ayrıştırması, enstrüman becerisinin gelişmiş olması, şarkı söyleyebilmesi gibi o alandaki yeteneklerinin diğer yaşıtlarından daha üstün [...]

Daha Fazla

Günümüz eğitim anlayışında çocukların yeteneklerini keşfetmek son derece önemlidir. Eğer bu durum erken dönemde keşfedilirse çocuğun bütün eğitim öğretim hayatı boyunca bu bilgilerden yararlanmak söz konusu olabilmektedir. Anne babanın gözlemleri, sınıf öğretmenlerinin gözlemlerini profesyonel gözle [...]

Daha Fazla

Yetenek, birbiriyle ilişkili belirli bir beceri grubunun yaşıtlarından çok daha ilerde olması hali olarak tanımlanabilir. Yetenek türleri birbirlerinden farklı olarak tanımlanabiliyor. Sayısal yetenek, sözel yetenek, mekanik yetenek, sosyal yetenek gibi sınıflamalar olduğu gibi en güncel ve popüler [...]

Daha Fazla

Zeka testlerinin keyfi amaç yerine ihtiyaç olduğunda uygulanması önerilmektedir. Çocuğun zihinsel zeka performansından şüphe duyuluyorsa ya da çocuğun zihinsel zekasında üstün yetenekler olduğu gözlemleniyorsa zeka testi yaptırılmalıdır. Profesyonel zeka testlerinin 6 yaşından sonra yapılması daha [...]

Daha Fazla

Üstün zeka konusu, anne babalar ve öğretmenler açısından zaman zaman çok abartılı hale getirilebiliyor. Aslında şunu unutmamak lazım, her çocuk bir zeka kapasitesiyle dünyaya geliyor ve hepsinin zekası kendi içinde değerli. Ancak yine de üstün zeka kavramı günümüzde giderek popülaritesi artan ve dik [...]

Daha Fazla

Üstün zeka ile özel yetenek birbirine karıştırılan iki kavramdır. Üstün zeka ilişki kurabilme, akıl yürütme becericisi olarak tanımlanır. Ancak özel yetenek; sanat, spor gibi belli özel alanlarda çocuğun yaşıtlarına göre daha iyi performans göstermesi olarak tanımlanabilir. Zekayla bağlantılıdır ama [...]

Daha Fazla

Çocuğun kuralı reddetmesinin arka planına bakmak gerekir. Eğer çocuk genellikle kurallara uyuyorsa ve nadiren bir kuralı reddetmesi söz konusu ise bunu görmezden gelmek en doğrusudur. Çocuğun kuralları reddetmesi giderilmeyen ihtiyaçlarından kaynaklanabilir, böyle durumlarda çocuğa kuralı dayatmak y [...]

Daha Fazla

Çocuğun sürekli dışarıdan yönlendirme alarak değil kendi otokontrollerini sağlayarak kurallara uyması gerekir. Sınırlı olmak koşuluyla ödül ve cezanın etkili olacağı durumlar da vardır. Bu çocuk yetiştirmenin ekseni haline getirilmemeli, sadece ihtiyaç duyulan noktalarda ve sınırlı alanlarda başvuru [...]

Daha Fazla