• 23/07/2024
  • Hoşgeldiniz

ABA Otizmi iyileştiriyor mu?

Nükte Altıkulaç - Psikolojik Danışman ve ABA Uzmanı

ABA, özellikle otizm tanılı çocuklarda %80 ve üzerinde etki sağlayan müdahale tekniklerinden biridir. Otizmli çocukların öğrenmeye karşı motivasyonu çok düşüktür, dolayısıyla dışarıdan motivasyonu artıracak yapay pekiştiriciler, nesneler bularak çocuğu motive etmek gerekir. ABA tekniği planlı ve programlı çalışılması, çocukla çalışırken veri toplanarak raporlanabilmesi ve bunun da çocuk için kullanabilmesi açısından çok faydalıdır.ABA tekniği yüzlerce tekniğin toplamıdır. Lovaas ise ABA’nın bir alt alanıdır. [...]

Daha Fazla

Akademik beceresi yaşıtlarına göre uygun olan fakat sosyal becerisi zayıf olan çocuklar için ABA tekniği kullanılabilir. Mesela ‘’merhaba’’ demesini istiyorsak biz dediğimizde, kalabalığa girdiklerinde, ona söylendiğinde karşılık olarak merhaba diyorlar çünkü taklit yetenekleri yerinde. Ama bazı çoc [...]

Daha Fazla

ABA yeni bir yaklaşım değildir. Tüm dünyada 15-20 senelik bir popülaritesi olmasına rağmen 1940’lı yıllara dayanan bir sistemdir. [...]

Daha Fazla

ABA tekniği 2 yaş öfke nöbetlerinde (Terrible Two) uygulanabilir. 2 yaş çocuk için ağlamak, ısırmak, kendini yerden yere atmak bir iletişim şeklidir. Aynı zamanda 2 yaş, kişiliklerinin de gelişmeye başladığı bir dönemdir. Çocuk ısırdığında, ağladığında ve aile bu davranışlarla terapiste gittiğinde ı [...]

Daha Fazla

Lovaas tekniği ayrık deneme öğretimi adı altında Türkiye’de kullanılan bir teknik. Küçücük seanslardan oluşan bir eğitim sürecidir. Yönerge verilir, çocuktan cevap beklenir, cevabın doğruluğuna karşılık ya pekiştirilir ya da doğru olmadığı belirtilerek başka ipucu başka yönerge verilerek yeni sean [...]

Daha Fazla

Herkes için kullanılabilir bir tekniktir. Davranışa değil sonucuna odaklanmak gerekir. İstenmeyen davranış gerçekleştiğinde ne yapıldığı ve sizin ne yaptığınız yazılmalı. Birkaç defa bu işlem tekrarlandığında ortaya çıkan tabloda yanlış görülebilir. Hayır, yapma/etme gibi olumsuzluk yerine ne yapma [...]

Daha Fazla

Öncelikle negatif bir davranış mı değiştirilecek yoksa yeni bir beceri mi öğretilecek bunun belirlenmesi gerekir. Eğer problemli bir davranışla ilgileniliyorsa; gözlemlemek, hipotez geliştirmek, veri toplamak, müdahale programı geliştirmek, ilgili kişileri bu konularla ilgili eğitmek gibi bir süreç [...]

Daha Fazla

ABA, özellikle otizm tanılı çocuklarda %80 ve üzerinde etki sağlayan müdahale tekniklerinden biridir. Otizmli çocukların öğrenmeye karşı motivasyonu çok düşüktür, dolayısıyla dışarıdan motivasyonu artıracak yapay pekiştiriciler, nesneler bularak çocuğu motive etmek gerekir. ABA tekniği planlı ve pr [...]

Daha Fazla

ABA terapi yöntemi davranış prensiplerinin normal hayata uygulanmasıdır. Ülkemizde ve Amerika’da ABA denince ilk akla gelen otizm için kullanılıyor olmasıdır. Aslında yeni davranış kazandırma ya da var olan uygunsuz davranışı uygun hale getirebilmek için kullanılan bir tekniktir. [...]

Daha Fazla

ABA sadece masa başı yapılan bir teknik değildir, günlük hayatın her alanında kullanılabilir. Ancak eğitim/öğretim masa başında yapılan bir şey olduğu için çocuklara bu şekilde adapte ediliyor. [...]

Daha Fazla