• 15/07/2024
  • Hoşgeldiniz

Otizm belirtileri neler?

Burcu Kaya - Özel Eğitim Öğretmeni

Çocuk 12 aylık olmasına rağmen ismi söylendiğinde dönüp bakmıyorsa, anneyle çocuk arasında kurulması gereken bağda bir takım bozukluklar varsa, iletişim kurmada güçlük çekiyorsa, dönen cisimlere meraklıysa ve bazı rutinleri varsa otizmden şüphelenilebilir. [...]Otizmli çocukların kaba motor gelişimlerinde genellikle bir gerilik gözükmez. Genellikle otizmli çocukların yaşıtlarıyla aynı anda yürüdüğünü söyleyebiliriz. [...]

Daha Fazla

Eğer çocukta otizmden şüphe ediliyorsa ilk önce çocuk psikiyatrisine götürmek gerekiyor. Psikiyatrist çocuğu değerlendirdikten sonra gerekli görürse bir nöroloğa sevk edebilir. Sonrasında devlet hastahanelerinde tam teşekküllü bir değerlendirme yapılır ve ardından rehberlik araştırma merkezine yönl [...]

Daha Fazla

Çocuk 12 aylık olmasına rağmen ismi söylendiğinde dönüp bakmıyorsa, anneyle çocuk arasında kurulması gereken bağda bir takım bozukluklar varsa, iletişim kurmada güçlük çekiyorsa, dönen cisimlere meraklıysa ve bazı rutinleri varsa otizmden şüphelenilebilir. [...] [...]

Daha Fazla

Otizmin özelliklerinin tamamını değil bazılarını gösteren veya tanı konulamayan durumlara Atipik Otizm denir. [...]

Daha Fazla

Kritik yaşlar diye tanımladığımız 0-6 yaş otizmli çocuklar için çok önemlidir. Erken teşhis konulan ve tedavi edilen çocuklarda gelişme oranı daha fazladır. Erken ve iyi eğitim sonucunda çocuk otizmden kurtulabilir mi sorusu ile çok karşılaşıyoruz. Bunun kesin bir cevabı yok çünkü, otizmliler de iyi [...]

Daha Fazla

Disleksisi olan çocuklarda genellikle okuma yazma problemleri ortaya çıkar. Harfleri karışık yazabilirler, yazıları bozuktur. Sayfa düzenleri bozuk olur. [...]

Daha Fazla

Farklı gelişim gösteren çocuklar, akranlarının gösterdiği gelişimi gösteremeyen ve onları daha geriden takip eden çocuklardır. Bunlar; otizmliler, zihin engelliler, down sendromlular ve disleksisi olan çocuklardır. [...]

Daha Fazla

Toplum farklı gelişim gösteren çocuklara karşı 10-15 yıl öncesine kadar maalesef çok duyarlı değildi. Ancak şu an daha duyarlı, bilinçli bir davranış söz konusu. Farklı gelişim gösteren çocuklara karşı bakış açısı değişti, ama bu yeterli değil. Bu konuda biraz daha bilinçlenmeye ve daha fazla şey [...]

Daha Fazla

Özel eğitimde aile kadar eğitimci de bu işin içinde. Özel eğitim bir ekip işi, eğitimci çocuğu çok iyi tanımalı. Eğitimci, ilk önce çocuğu tanımak için çeşitli gözlemler yapmalı, onu doğal ortamda, yapılandırılmış ortamda gözlemlemelidir. Bu gözlemlere göre çocuğun yaşına ve gelişimine uygun bir pro [...]

Daha Fazla

Özel çocuğu olan aileler, çocuklarının bu durumunu öğrendiklerinde şok yaşıyorlar.Önce bu durumu inkar ediyorlar, ardından da depresyon ve kızgınlık yaşıyorlar. Daha sonra kendilerini suçlamaya başlıyorlar. En son evre ise kabullenme ve uyum.Uyum sürecinde ailelerin; bilgisel destek, araçsal destek [...]

Daha Fazla