• 22/07/2024
  • Hoşgeldiniz

Orta kulak iltihabı nedir? Belirtileri nelerdir?

Prof. Dr. İsmet Aslan - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Orta kulak kapalı bir kavitedir. Normalde steril bir alandır. Bir şekilde orta kulağın havalanmasını bozan bir sebep ortaya çıkınca, östaki kanalı vasıtasıyla özellikle viral bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra, gribal bir enfeksiyondan sonra genizdeki enfekte floranın tuba yoluyla orta kulağa ulaşıp, orta kulağın iltihaplanması olarak ortaya çıkar. Orta kulak iltihaplanması çocuğun yaşına göre değişebilir. Örneğin; bir çocukta perinatal denilen doğum periyodu esnasında bir orta kulak iltihabı ortaya çıkıyorsa bu iltihaba neden olan bakteriler annede bulunan doğum kanalındaki bakteriler nedeni ile ortaya çıkan iltihaplardır, bakteriyel patojenlerdir. Daha ileriki yaşlarda ise; genellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarına neden olan bakteriler orta kulak iltihabına neden olurlar. Orta kulak iltihabının en önemli belirtisi çok şiddetli ağrıdır. Yani gecenin ikisinde, üçünde çocuk ağrı ile uyanır, beraberinde ateş eşlik edebilir. 39 - 40 derece gibi yüksek ateş olabilir. Orta kulak iltihabında, iltihabın içinde biriken pürinal materyal, bir apseye benzetilebilir bu, kulak zarında büyük bir gerginliğe neden olabilir. İnsan vücudunda herhangi bir kapsül gerildiği zaman ağrıya neden olur. Orta kulak iltihabında da kulak zarındaki bu gerginlik inanılmaz derecede büyük bir ağrıya neden olur. Yani çocuk uyanır ve aile fertlerini de uyandırır. Gecenin o vaktinde çocuğu alıp hastaneye götürme gereği bile hissedilebilir. Bazen kulak zarındaki bu gerginlik bir şekilde ortadan kalkarsa; dramatik bir şekilde kulaktaki ağrı ortadan kalkar. Bu, bazen parasentez denilen bizim kontrollü bir şekilde yaptığımız bir işlemdir, mikroskop altında kulak zarının çizilip, içindeki apsenin boşaltılmasıdır. Bir de nekrotizan olabilir, yani kulak zarındaki gerginlik damarları da şişirir ve gerer, bu durumda damarlar kulak zarına kan götüremez. Kulak zarına kan gitmeyince kulak zarının kan alamayan bölgeleri nekroz oluyor, ölüyor ve bu bölge zayıfladığında yırtılma, perforasyon ortaya çıkıyor. Böyle bir perforasyon ortaya çıktığı zaman klinik dramatik bir şekilde değişiyor, çocuğun varsa eğer şiddetli ağrısı anında ortadan kalkıyor ve kulak zarında iltihabi bir akıntı ortaya çıkıyor.Geniz eti ve bademcik büyümesi, özellikle çocukların büyüme ve gelişmesinde etkisi olan bir sağlık sorunu. Geniz eti problemi genellikle çocuk ev ortamından yuva, kreş gibi ortamlara girince ortaya çıkmaya başlıyor. Çocukta büyüme gelişme geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite, ruhsal, sosyal [...]

Daha Fazla

Horlama ile apne asla aynı şey değildir. Horlama rahatsız edici bir durumdur. Kişiye zararı yoktur ama etrafındaki kişileri rahatsız ettiği için sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Ancak apne öyle değildir ve son derece tehlikeli bir rahatsızlıktır. Apne; uykuda solunumun durması, kesilmesi demektir. [...]

Daha Fazla

Öncelikle uyku apnesinin tedavi edilebilmesi için uyku apnesine neden olan faktörün ortadan kaldırılması gerekir. Uyku apnesine neden olan daha önce de belirttiğimiz gibi üst solunum yollarında üç seviyede tıkanıklık olmasıdır. Bunlardan biri; burun ve paranzas sinüs seviyesinde eğer varsa tabi pedi [...]

Daha Fazla

Horlamanın mekanizması birdir, sadece çocuklarla ilişkilendirmemek gerekir. Yetişkinler de horlayabilir, çocuklar da horlayabilir. Bir birey nefes aldığında hava burun deliklerinden girer, burun boşluğundan süzülerek arkadaki geniz bölgesine ulaşır. Geniz bölgesinden aşağı doğru yönlenir, yumuşak da [...]

Daha Fazla

Sinüzitlerin öncelikle tedavisi medikal tedavidir, ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi aynı orta kulak iltihabındaki gibidir. Orta kulakta havalı bir odacık ve östaki kanalı vasıtasıyla burunun arkasındaki geniz bölgesine açılıyor. Sinüsler de içi hava dolu odacıklar, kendilerinin ostiyumları yani haval [...]

Daha Fazla

Erişkin yaşlarda uygulanan sinüs tedavisi ile pediatrik yaş grubunda yani çocuk yaş grubunda uygulanan sinüs tedavisi kesinlikle bir değildir. Çocuklarda her zaman için konservatif, koruyucu kalınmalıdır. Erişkinlerde uygulanan endeskopik cerrahi teknikler mümkünse çocuklarda uygulanmamalı, ancak me [...]

Daha Fazla

Öncelikle sinüs nedir, bunun tanımlamasını yapmak gerekir. Sinüs; içi hava dolu odacık demektir. Paranazal sinüs; nazal burun, paranazal burun etrafında demektir. Paranazal sinüs burnun etrafında bulunan içi hava dolu odacıklara denir. İki taraflı gözlerin üzerinde bulunan frontal sinüsler, gözlerin [...]

Daha Fazla

Orta kulak iltihabının tedavisi orta kulak iltihabına neden olan bakterilere özgü antibiyotik tedavisi ile yapılmaktadır. Bu antibiyotik tedavisinin yanında orta kulak iltihabının temel nedeni olan tubal disk fonksiyonu yani östaki borusunun fonksiyon görmemesi de tedavi edilmelidir. Bunun için deko [...]

Daha Fazla

Temizlenen alan dış kulak yoludur. Kulak zarı sağlam olduğu süreçte, dış kulak yolunda bulunan dış ortamdaki yabancı cisimler, etmenler orta kulak boşluğunun içerisine girip, orta kulağı enfekte edemez. Kulak içerisinde temizleme gereği duyulan durum serumen denilen dış kulak yolunun salgısıdır. Bu [...]

Daha Fazla

Orta kulak kapalı bir kavitedir. Normalde steril bir alandır. Bir şekilde orta kulağın havalanmasını bozan bir sebep ortaya çıkınca, östaki kanalı vasıtasıyla özellikle viral bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra, gribal bir enfeksiyondan sonra genizdeki enfekte floranın tuba yoluyla orta kulağ [...]

Daha Fazla