• 20/07/2024
  • Hoşgeldiniz

İdrar kaçırma ameliyatla geçer mi?

Profesör Dr. Muammer Kendirci - Üroloji

Eğer kişi sıkışma nedeniyle idrar kaçırıyorsa ve ağızdan ilaç tedavilerine yanıt vermiyorsa mesaneye botox uygulanarak geçici olarak düzeltilebilir. Dolayısıyla botox uygulanan kişi ileride tekrar böyle bir girişime ihtiyaç duyabilir.

Öksürme, aksırma ile idrar kaçıran kişilerde altta yatan problemin ciddiyetine göre tedavinin başarısı değişkenlik gösterebilir. Sadece dış idrar kanalı zayıf kişilerde idrar kanalı desteğini arttırarak %90’ın üzerinde sorun halledilir. Genellikle komplikasyon oranları bu ameliyatlarda oldukça düşüktür.

Eğer kompleks organ sarkmaları varsa yani idrar kesesi ile birlikte uterusta, rektumda sarkma varsa, yapılan ameliyatın ciddiyeti, süresi artacaktır. Transabdominal yoldan yani batından minik delikler açarak, laparoskopik olarak tedavi sözkonusu olabilir. Tekrar eder mi? Tekrar etme oranları oldukça düşüktür. Eğer altta yatan başka bir ek hastalık çıkmışsa, örneğin tekrar doğum yapmışsa kişi veya başka bir sebeple batınla ilgili bir ameliyat geçirmişse ameliyatın başarısını etkileyebilir. Aksi halde ameliyat başarısı genellikle süreğendir.Altta yatan nedenlerde faklılıklar olduğu için ayrıca anatomide farklılıklar olduğu için erkeklerde idrar kaçırma tedevisi kadınlarınkinden genellikle farklılıklar gösterir. Eğer sıkışma tipi idrar kaçırma varsa kadınlarda olduğu gibi ilaç tedavilerinden yarar görebiliyoruz. Prostat büyümesine ba [...]

Daha Fazla

Sünnet ile idrar kaçırmanın doğrudan bir bağlantısı söz konusu değil. Yapılan bilimsel çalışmalarda sünnet olmanın idrar kontrolü konusunda olumsuz herhangi bir rolü söz konusu değil. Ancak zaman zaman sünnetin psikolojik etkileri nedeniyle idarla ilişki kurmak gerekebilir. Bu da çocuklarla konuş [...]

Daha Fazla

İdrar kaçıran kadınlarda basit bazı tedbirlerle idrar kaçırma sıklığı, şekli azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Su tüketmek temel şeylerden bir tanesi. Kişi ihtiyacı kadar suyu günlük metabolizmasına paralel olarak almalı. Aktif olunduğu zamanlarda daha çok sıvı, daha az aktif olduğu zam [...]

Daha Fazla

Erkeklerde idrar kaçırma kadınlara göre daha az sıklıkla gözüken bir durum. Çünkü erkeklerin idrar kanalı daha uzun ve pelvik organları kadınlara göre daha korunaklı. Erkeklerde genellikle idrar kaçırma prostat büyümesine bağlı olabilen bir durum. Prostat büyüdüğü zaman idrar kanalı çıkışındaki d [...]

Daha Fazla

Cerrahi tedaviyi genellikle her iki tipte de uygulayabiliyoruz. Sıkışma tipi idrar kaçıran kadınlarda eğer ağızdan alınan ilaçlarla yarar sağlanamıyorsa, kaçırma devam ediyorsa, kişinin hayat kalitesi etkilenmeye devam ediyorsa o zaman genellikle mesane içine botox uygulayarak bunu kontrol edebi [...]

Daha Fazla

Eğer kişi sıkışma nedeniyle idrar kaçırıyorsa ve ağızdan ilaç tedavilerine yanıt vermiyorsa mesaneye botox uygulanarak geçici olarak düzeltilebilir. Dolayısıyla botox uygulanan kişi ileride tekrar böyle bir girişime ihtiyaç duyabilir. Öksürme, aksırma ile idrar kaçıran kişilerde altta yatan prob [...]

Daha Fazla

İdrar kaçırmada temel problem kişinin sosyal yaşantısının etkilenmesi. Dolayısıyla bizim tedaviye odaklanmamızdaki temel yaklaşım kişinin sosyal hayatını daha iyi hale getirmek. Yani eve bağlı kalmasın, çıkıp dolaşabilsin idrarını istediği zaman yapabilsin, kontrol edebilsin, temel hedef bu. Yan [...]

Daha Fazla

İdrar kaçırmanın şekline göre tedavi planı yapıyoruz. Özellikle sıkışma ile olan idrar kaçırmada yani kişinin tuvalete yetişemeden idrarını kaçırdığı durumlarda ilk aşamada ağızdan ilaçlardan yararlanma eğilimindeyiz. Bunlar genel olarak bakıldığında; ortalama olarak kişinin %50, %60’nın rahatla [...]

Daha Fazla

Diğer hastalıklarla karşılaştırıldığı zaman idrar kaçırma çok kolay tanınabiliyor. Yani kişi idrar kaçırıyorsa bir sorun var demektir. Tabi burada idrar kaçırmanın şeklini, yani sıkışınca mı kaçırılıyor, öksürüp, aksırınca mı kaçırılıyor, idrarı çok beklettiği için mi kaçırılıyor, çok sıvı tüket [...]

Daha Fazla

Gerek yaş ile birlikte doğal yolla girilen menopozda gerekse cerrahi tedavi sonrasında menopoza girmiş olmak idrarı tutma mekanizmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü östrojen idrar kesesinin iyi çalışması için, dış idrar kanalının desteğinin idame ettirilmesi için oldukça gerekli bir hormon. D [...]

Daha Fazla