• 20/07/2024
  • Hoşgeldiniz

Gelişim geriliği nasıl anlaşılır?

Burcu Arabacı - Psikolog, Aile Danışmanlığı

Gelişim geriliği konusunda her beceri için farklı kaygı sınırlarımız var. Örneğin çocuk 18 aya kadar yürüyememişse artık bir uzmana başvurmamız gerekir. Dil becerilerini de, alıcı dil ve ifade edici dil becerileri olarak ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Mesela, çocuk henüz konuşamıyorsa ama sizinle göz teması kuruyorsa, söylediklerinizi anlıyorsa, nesneleri tanıyorsa, aslında çok yakında konuşabileceği anlamına geliyor. Ama nesneleri bile tanımakta zorluk çekiyorsa, çevresel farkındalığı çok düşükse, göz teması kurmuyorsa ya da sizinle beden diliyle bile iletişime geçmiyorsa konuşma geriliğinden bahsedebiliriz. Konuşma geriliği tanısı koymak kız ve erkek çocuklarında farklılık gösteriyor. Bu tanıyı koymak için 18 ay bizim sınırımız. Çocuk 18 aya kadar, belli kelimeleri çıkaramıyorsa, hece tekrarları yapmıyorsa, ses taklitleri yoksa artık bir uzmana başvurmamız gerekiyor.Aslında, hiperaktif çocukla yaramaz çocuk birbirinden çok farklıdır. Hiperaktif çocuklarda nörolojik kökenli bir rahatsızlık vardır. Bu çocuklar, hiçbir biçimde duramayan, istese bile dürtüsünü kontrol altına alamayan çocuklardır. [...]

Daha Fazla

Dikkat eksikliği olan çocuklara, hiperaktif tanısı konabilir. Toplum olarak hiperaktif tanısı koymak için çok aceleci davransak da görülme olasılığı sanıldığı kadar yüksek değil. Nörolojik kökenli olduğunu düşündüğümüz hiperaktivite, aşırı hareketlilik gösteren, dikkatini bir noktada odaklamakta zor [...]

Daha Fazla

Evet, otizm tanısı almış çocuklar yaşıtlarıyla aynı okula gidebilirler ama bu otizmin düzeyine göre değişir. Dil ve sosyal gelişimini ileri düzeylere taşıyabilmiş bir çocuk yaşıtlarıyla aynı okulda eğitim hayatına devam edebilir. Bir de bu çocuklar için OÇEM gibi okullar var, oraya da gidebilir. Bun [...]

Daha Fazla

Rett sendromu, otizmden farklı olarak genetik bir özellik taşıyor ve günden güne kötüye giden bir seyir izliyor. Bu nedenle de eğitimin en az etkili olduğu sendrom türüdür. [...]

Daha Fazla

Asperger tanısı almış bir çocuk, normal çocuklarla birlikte eğitim hayatına devam edebilir. Bu çocuklar, sosyal gelişim alanında bir takım sıkıntılar yaşayabilir ama özel eğitim desteği ile hayatları mümkün olduğunca kolaylaştırılabilir. [...]

Daha Fazla

Yaygın gelişim bozuklukları içinde; Otizm, Red sendromu, Asperger gibi birçok farklı türden sendromlar görülür. [...]

Daha Fazla

Atipik otizm aslında tam olarak otizm belirtilerini karşılamayan ama genel kriterleri açısından otizme benzeyen, başka türlü adlandırılamayan bir bozukluktur. [...]

Daha Fazla

Otizm, 2.5-3 yaşında, en fazla sosyal gelişim ve dil becerilerinde gelişim geriliği gösteren çocuklarımıza konulan bir tanı. Otizm tanısı konmuş çocuklar, göz teması kuramayan, genelde kendi iç dünyalarında zaman geçirmeyi seven, bir takım takıntılar sergileyen, aslında her birinin farklı özelliği o [...]

Daha Fazla

Erken tanıda ne kadar erken müdahale edilirse ve ne kadar erken eğitime başlanırsa çocuk yaşıtlarını o kadar hızlı yakalayabilir. Böylece, aksamadan yaşıtlarıyla aynı gelişim becerilerini gerçekleştirebilir. [...]

Daha Fazla

Anne ve babanın, çocuğun gelişimini izlerken dikkat etmesi gereken temel unsurlardan biri; çocuğun içinde olduğu ay ya da yaş basamağında gerçekleştirmesi gereken becerilerin ne kadarını gerçekleştirebildiğini gözlemlemesidir. [...]

Daha Fazla