• 22/07/2024
  • Hoşgeldiniz

Disleksi Belirtileri

Öğrenme Güçlükleri arasında en sık görülen bozukluk olan Disleksi yani okuma güçlüğü, kişinin okuma, heceleme, okumayı öğrenme, hızlı okuma ve buna bağlı okuduğunu anlamada güçlük yaşaması anlamına gelir. Dislektik kişilerin beyinleri, bilgiyi normalden farklı bir biçimde işlediği için bilgiyi sıralama, organize etme ve buna bağlı okuma gibi konularda güçlük yaşanmasına sebep olmaktadır.

Çocukların okuma ve yazmada yaşadığı bazı güçlükler, disleksi belirtileri olabilir. Okuma veya yazmada en sık görülen güçlükler; “b - d”, “p - q”, “6 – 9”, “36 – 63”gibi görsel olarak birbirine benzeyen harfleri ya da sayıları karıştırmak, “v – f”, “m – n” gibi ses benzerliği bulunan harfleri karıştırmak, “3 – E”, “6 – G” gibi simgesi benzeyen harf ya da rakamları karıştırmak, “i – ı”, “ö – o” gibi noktalı-noktasız harfleri karıştırmaktır. Ayrıca yanlış, tersten, atlayarak ya da tersten okuma gibi güçlükler çok sık yaşanabilir.

Okuma bozukluğuna ek olarak sesli okumada ritim, tonlamada bozukluk, yanlış vurgulama yapma, sözcükleri telaffuz etmede zorluk çekme, aylar, haftanın günleri, alfabe gibi sıralı listeleri öğrenme ve ardarda söylemede güçlük çekme, okuduğu metni anlamama, okurken satırı takip etmede zorlanma, satır atlayarak okuma, metinden özet çıkaramama, kompozisyon yazamama gibi problemler gözlemlenebilir.

Çocuğun okumada yaşadığı güçlükler yüzünden yazmada da güçlükler görülebilir. Bunlar; yavaş ve geç yazmak, buna bağlı olarak not almada zorlanma, birbirine çok bitişik veya düzensiz/okunaksız yazma gibi sıkıntılardır. Okuldaki arkadaşları arasında yaşadığı okuma ve yazma sıkıntıları, çocuğun psikolojisini de kötü etkileyebilir. Özgüven eksikliği oluşturabilecek bu güçlükler nedeniyle çocuk, okuma ve yazma eylemlerinden kaçabilir. Çocukların gelişim ve öğrenim çağında kendini ifade edebilmesi oldukça önemlidir. Yaşadığı güçlük ve oluşan özgüven eksikliği çocuğun kendini ifade etmesini zorlaştırabilir ve kısa cümleler kurmaya yöneltebilir. Ayrıca “dün-bugün-yarın”, “önce-sonra”, “aşağı-yukarı” gibi kavramları karıştırması, uzaklık ve/veya derinlik algılamasında sorun yaşaması gibi durumlar da disleksi belirtileri olabilir.

Bunun için çocukları okula başladıkları ilk senelerde özellikle okuma ve yazma alışkanlıkları açısından iyi gözlemlemeli ve buna göre uygun eğitim verilmelidir. Çocuğunuzun güçlük çektiğini düşünüyorsanız, ücretsiz seviye tespiti için hemen iletişime geçebilirsiniz.